Klagen over mijn eindexamen: heeft dat zin?

aangepast 

Wat is er gebeurd?

  • Doe je dit jaar eindexamens, dan weet je waarschijnlijk wel wat het LAKS, de organisatie voor alle scholieren in Nederland, voor je kan betekenen.

  • Jongeren van die club staan ieder jaar weer klaar om jouw klachten over de eindexamens te verzamelen, bij elkaar zijn dat er tienduizenden.

  • Maar, wat doet het LAKS met al die meldingen? En heeft het eigenlijk wel zin om een klacht in te dienen? Je leest het in dit artikel.

Eerst even: wat is het LAKS precies?

LAKS staat voor Landelijk Aktie Komitee Scholieren. De club bestaat dan ook uit scholieren, die zich allemaal inzetten om jouw school te verbeteren. Jongeren uit dat team praten bijvoorbeeld mee met de politiek over het onderwijs en komen op die manier op voor scholieren.

Dat opkomen doen ze ook tijdens de eindexamenperiode, of je nou op het praktijkonderwijs zit of vwo-examens moet doen. Via dit meldpunt van het LAKS kun je jouw klachten insturen over een eindexamen dat je hebt gemaakt. Al die klachten worden verzameld, waarna het team ermee aan de slag gaat.

Waarover kan ik een klacht indienen?

In principe kan je overal over klagen. Bijvoorbeeld over een te lang examen, een fout die je hebt ontdekt of geluidsoverlast. Alleen moet je wel altijd zo precies mogelijk uitleggen wat de situatie was en waarom je daardoor minder goed hebt kunnen presteren. "We kunnen er niet veel mee als iemand opbelt om alleen te vertellen dat het examen te moeilijk was", zegt Sarah van het LAKS.

Ze vragen dan ook goed door om erachter te komen waar dat dan precies aan lag. "Het is echt belangrijk dat je goed kan uitleggen wat er moeilijk was aan het examen, of dat met een bepaalde vraag te maken had of met de antwoordmogelijkheden. Pas dan kunnen we er wat mee."

En gaat je klacht over iets waardoor je werd afgeleid, dan is het advies van Sarah om daar ook alle details over te omschrijven. "Vertel ons op welke school dit is gebeurd, tijdens welk examen en wie of wat daarbij betrokken was. Met die informatie op zak kunnen we dan aan de slag."

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Per klacht kan het verschillen wat daarmee gebeurt. We zetten de meest voorkomende klachten voor je op een rij en leggen uit wat daarmee gebeurt.

  • Fout: gaat je klacht over een fout in het examen, dan stuurt het LAKS jouw melding door naar het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de organisatie die de eindexamens in elkaar zet. "Als blijkt dat het echt om een fout gaat, sturen we dat door naar alle docenten", zegt Willemijn Leene. "Zij kunnen er dan rekening mee houden en bijvoorbeeld meerdere antwoorden goedkeuren bij het nakijken." En dus kan zo'n klacht invloed hebben op je cijfer: want had je die vraag in eerste instantie fout, dan heb je 'm nu misschien wel goed.

  • Moeilijk: gaat je klacht over een te moeilijk of te lang examen, dan moet wel duidelijk zijn, zoals eerder gezegd, dat je goed uitlegt waar dat mee te maken heeft. "Komen er echt heel veel klachten binnen over dat een bepaald examen te lang was, dan nemen we dat zeker serieus", zegt Willemijn. "We kijken dan bijvoorbeeld of de laatste vragen zijn ingevuld." Als blijkt dat veel scholieren niet aan die vragen zijn toegekomen, dan kan het zijn dat er misschien minder streng wordt nagekeken.

  • Overlast: gaat je klacht over een te warm lokaal of geluidsoverlast, dan wordt er gebeld met je school. Vooral om ervoor te zorgen dat er maatregelen komen voor de aankomende jaren. Als door dit soort klachten nou echt dingen misgaan tijdens jouw examen, dan kan er gekeken worden naar oplossingen zoals het examen opnieuw maken bijvoorbeeld. "Laat dit soort dingen ook alsjeblieft weten", zegt Sarah. "We redden het helaas niet om bij elke klacht direct actie te ondernemen. Maar als bijvoorbeeld blijkt dat er heel veel meldingen binnenkomen over een bepaalde situatie, doen we daar echt wat mee. Daar zijn we voor."

Gaat de N-Term omhoog als ik klaag?

De N-Term staat voor normeringsterm: het cijfer dat bepaalt hoe streng je examen wordt nagekeken. Dat cijfer verandert niet meteen wanneer jij klaagt over geluidsoverlast, maar kan wel veranderen als sommige klachten te laat binnenkomen. Dan moet je denken aan ontdekte fouten nadat de examens al zijn nagekeken. Gaat het om een fout waarbij jij misschien toch meer punten kan scoren, dan wordt zo'n klacht ook meegenomen bij het bepalen van de N-term.

En verder gaan eigenlijk de club die de examens ontwerpt, docenten en toetsdeskundigen over de normeringsterm. Nadat de examens zijn nagekeken door docenten, vergelijken de examenontwerpers de resultaten bijvoorbeeld met voorgaande jaren, om te checken of dat een beetje in lijn ligt. Ze kijken ook naar het aantal klachten en ze vragen docenten hoe moeilijk zij het examen vonden.

Heeft het dan dus zin om te klagen?

Ja, het heeft zin om te klagen. En in sommige gevallen kan het dus ook echt zo zijn dat er aanpassingen komen, waardoor jij misschien een beter cijfer krijgt of scholieren het examen volgend jaar onder betere omstandigheden kunnen maken. Maar, je klacht moet dan wel uit meer informatie bestaan dan alleen 'het was een veel te moeilijk examen' of 'ik raakte afgeleid'.

"Het heeft sowieso zin om ons te bellen", zegt Sarah. "Al is het om stoom af te blazen of om te vertellen hoe het examen ging. Ook dat kan heel fijn zijn, om daar even met iemand over te praten. Dus weet ons te vinden. Voor je klachten, maar ook om gewoon even te kletsen."