Forumscholen: kan iedereen een nieuwe school beginnen?

Wat is er gebeurd?

  • Politieke partij Forum voor Democratie wil een eigen school oprichten.

  • Daarvoor is de partij nu op zoek naar docenten en leerlingen en na de zomer hopen ze de eerste Forumscholen te openen.

  • Maar kun je zomaar een nieuwe school beginnen? Wat is daarvoor nodig?

Wie kan een school beginnen?

In principe zorgt de overheid voor genoeg scholen in Nederland, maar daarnaast kan iedereen anders ook een school beginnen. Dat staat in onze wet. Je kunt als persoon een school beginnen of als een bedrijf. Bijvoorbeeld dus je ouders of wij als NOS Stories zouden een eigen school op kunnen richten. Maar dat betekent niet dat je met een groep vrienden thuis zomaar een school kunt beginnen. Een school moet wel aan een aantal regels voldoen.

Aan welke regels moet een school voldoen?

Om als school officieel les te mogen geven aan kinderen, moet je aan een paar eisen voldoen. Zo moet de school in het Nederlands lesgeven en moeten de leraren een opleiding tot docent gevolgd hebben. Ook moet de school verplicht reken- en taalvakken geven en toetsen afnemen. Daarnaast moet een school genoeg uur per week lesgeven en moeten deze lessen overdag zijn. En dit alles moet de school in een schoolplan opschrijven, waarin ze uitleggen hoe het onderwijs op hun school er uitziet.

De Inspectie van het Onderwijs checkt in Nederland of scholen deze regels ook volgen. Dit doen ze bij nieuwe scholen, maar ook bij al bestaande scholen komt de onderwijsinspectie langs om te kijken of een school zich nog aan alle eisen houdt. Zo niet, dan moet de school zich snel aan de regels aanpassen of wordt de school gesloten.

Hoe zet je een school op?

Een school oprichten kan op twee manieren: met of zonder geld van de overheid. Als je geen geld nodig hebt van de overheid, kan het oprichten van een school heel snel gaan. Zulke scholen wil Forum voor Democratie nu oprichten. Op deze 'particuliere' scholen moeten ouders vaak veel geld betalen.

Later wil Forum voor Democratie wel graag subsidie van de overheid, maar het duurt meestal jaren voordat dat geregeld is. De overheid wil dan namelijk zeker weten dat genoeg mensen willen dat de nieuwe school er komt. Hiervoor moet de school bijvoorbeeld handtekeningen verzamelen van ouders en in gesprek gaan met de gemeente en andere scholen in de buurt.

Tot 2021 moest een school voor het krijgen van geld van de overheid ook een bepaalde gedachte hebben waarmee de school is opgericht, zoals een geloofsovertuiging of filosofie. Maar dat hoeft nu niet meer. Voor nieuwe scholen als die van Forum voor Democratie is het daarom makkelijker geworden om geld te krijgen, maar alsnog duurt het nog wel even duren voordat het zo ver is.