Waarom overal ter wereld discussie is over abortus

aangepast 

Wat is er gebeurd?

  • In de Amerikaanse staat Texas is een nieuwe abortuswet aangenomen: iemand mag alleen de zwangerschap afbreken als er nog géén hartslag is. Een hartslag is er meestal in de zesde week, dan weten de meeste mensen nog niet dat ze zwanger zijn.

  • Er zit ook een aanmoediging in de wet om mensen te verraden die toch illegaal abortus plegen. Een klikspaan krijgt dan 10.000 dollar van iedereen die betrokken was bij de abortus, zelfs iemand die alleen mentale steun biedt aan degene die abortus pleegt.

Waarom moet ik dit weten?

Wereldwijd is er nog steeds veel discussie over het recht op abortus. In veel landen is het laten uitvoeren van een abortus verboden of mag het alleen als bijvoorbeeld de gezondheid van de moeder of het kind in gevaar is. De verschillende staten in de VS hebben allemaal hun eigen abortuswet. De nieuwe wet in Texas is de strengste abortuswet die in de VS geldt. Er is bijvoorbeeld geen uitzondering opgenomen in het geval dat iemand is verkracht en daardoor zwanger raakt.

Bijzonder aan de wet is ook dat inwoners van Texas andere inwoners kunnen aangeven als ze weten dat iemand illegaal abortus heeft gepleegd, of iemand heeft geholpen. Die hulp is best breed bepaald: dat kan de Uber-chauffeur zijn die iemand bij een kliniek afzet, een behulpzame ouder die haar kind mentale hulp geeft of de arts die de abortus uitvoert. Wie schuldig is aan hulp geven moet 10.000 dollar betalen aan de klikspaan, plus de proceskosten betalen.

In de nieuwe wet is het dus theoretisch mogelijk dat een verkrachter 10.000 dollar krijgt van zijn slachtoffer, als de verkrachter weet dat zijn slachtoffer abortus heeft gepleegd.

Wie vindt wat?

De mensen die voor het recht op abortus zijn vinden dat een vrouw 'baas in eigen buik' moet zijn. Dat betekent dat ze altijd zelf moet kunnen beslissen over haar eigen lichaam. Ook zeggen ze dat abortussen toch wel gebeuren, maar dat als ze verboden zijn het onveilig gaat. Tegenstanders vinden het belangrijker dat het ongeboren kind de kans krijgt om te leven en vinden dat abortus verboden zou moeten zijn, of alleen bij uitzondering mag. Die uitzonderingen zijn dan bijvoorbeeld: verkrachting of als het leven van de moeder in gevaar is. Vaak speelt religie daarbij een rol.

Abortusrechten wereldwijd

Hoe staat het in de rest van de wereld met abortusrechten? Eerst even Nederland. Hier is ook gestreden voor abortusrecht, onder andere door de feministische actiegroep de Dolle Mina's. Uiteindelijk kwam in 1984 een wet waardoor abortus tot 24 weken zwangerschap toegestaan werd. In die wet staat ook dat je verplicht vijf dagen bedenktijd hebt voordat je de abortus kan krijgen. In Nederland wordt er zo'n 30.000 keer per jaar gebruik gemaakt van dat recht. Daarmee hoort Nederland bij de landen met de laagste abortuscijfers ter wereld. Maar ook hier zijn er felle tegenstanders die actie voeren en vrouwen die een abortus willen laten uitvoeren proberen te overtuigen het niet te doen.

Wereldwijd zijn er veel meer landen waar abortus niet mag dan wel. In maar 34% van de landen mag een vrouw zonder dat daar een reden voor moet zijn een abortus laten uitvoeren. In Europa is in de meeste landen abortus wel legaal zonder dat je daar een bepaalde reden voor moet hebben, maar in sommige landen is het helemaal verboden en kan je een gevangenisstraf krijgen of zijn er strenge voorwaarden.

De discussie tussen voorstanders en tegenstanders leeft nog steeds en zorgt ervoor dat de wetten in verschillende landen nog aangepast worden. In Polen werd bijvoorbeeld in oktober de al strenge abortuswet nog strenger. Een abortus als het kind geboren zou worden met een ernstige afwijking mag nu ook niet meer, alleen nog als er verkrachting of incest was of als de gezondheid van de moeder in gevaar is. In Ierland, waar abortus eerst helemaal verboden was, is de strenge abortuswet juist aangepast zodat abortus tot twaalf weken wel mag. Daarvoor reisden vrouwen vaak naar een ander land voor een abortus.

Praat verder op onze socials

Powered by: