Kun je nog wel aan een mbo-stage komen?

Wat is er gebeurd?

  • Door de coronacrisis is er een tekort van 20.000 stageplekken in het mbo. Vooral in de sectoren orde en veiligheid, welzijn, zorg en ict is het nu erg moeilijk om aan een stage te komen.

  • De politiek wil dit aanpakken met een stageoffensief. Er is bijvoorbeeld een nieuwe site voor mbo'ers, een soort stage-google.

  • Ook is een van de plannen dat studenten met minder stage-uren toch hun opleiding kunnen halen.

Waarom moet ik dit weten?

Als je op het mbo zit, en die kans is groot met een half miljoen mbo'ers, is het heel belangrijk om snel in het beroepsleven praktijkervaring op te doen. Daarvoor zijn stages en leerplekken.

Maar in bijna alle sectoren is er nu een groot tekort. Dat is vervelend als je nu stage moet lopen. Maar ook als je dit of volgend jaar begint aan een mbo-opleiding is het goed om te weten waar het nu door corona veel moeilijker is om een stage te vinden.

Wie vindt wat?

"Zonder stages is het mbo geen beroepsopleiding meer," zegt Noah Hajji van de mbo-jongerenorganisatie, het JOB. Van alle problemen die spelen onder de studenten, staat dit probleem bovenaan de lijst. In bijna alle sectoren is dit een issue.

Soms is dat heel logisch, zoals in de evenementensector waar Aron (18) een stage zocht: "Mijn droom was om stage te lopen bij een groot evenementenbureau, maar door corona valt dat in duigen." Omdat alle grote evenementen nu niet doorgaan, zijn er dus ook geen bedrijven waar je zo'n stage kan lopen. Aron is dan ook al bijna een half jaar bezig met het vinden van een stage. Net als de rest van zijn klas.

Maar soms is dat ook een stuk minder logisch. Want vooral in zorg en welzijn is er een enorm tekort aan stageplekken. Lijkt misschien een beetje vreemd, omdat er door corona heel veel mensen nodig waren in ziekenhuizen. Maar juist daardoor konden stagiairs niet meer goed begeleid worden. Op andere plekken ging juist veel zorg, zoals operaties, niet door. Omdat er misschien nog een tweede golf aankomt, verwachten ziekenhuizen ook dit jaar minder stageplekken te hebben. En dat terwijl er juist veel meer zorgpersoneel nodig is.

En ook voor andere opleidingen is het bijna niet te doen om een plek te vinden. We kregen ook veel berichten van jongeren die bijvoorbeeld in de dienstverlening zoeken of zoals Sonay in de ICT. Hij zoekt al vier maanden en moet over twee weken beginnen. "Ik vind het echt bizar en had ook echt niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn. Ik had juist deze opleiding gekozen, omdat er veel werk in zou zijn." Toch is er in de ICT een tekort van 1700 stageplekken. Dat komt mbo:

Dat komt doordat bedrijven nu andere stagiairs nodig hebben dan in andere jaren. Normaal bij een ICT-stage leggen stagiairs netwerken aan of installeren ze laptops. Maar door corona moeten stagiairs systemen aanleggen om thuis te kunnen werken en daarom zoeken ze vaker naar hbo-stagiairs. Dat thuiswerken zorgt er ook voor dat je in andere sectoren, zoals op kantoor geen plek vindt. Want als iedereen thuis werkt, waar moet je dan stage lopen?

Oplossingen

Omdat het tekort echt enorm is, is er een stage-offensief gestart. Dat deed het SBB, de club voor beroepsonderwijs die ook de cijfers bijhoudt. Ze maakten bijvoorbeeld twee sites. Een waar je kan zoeken naar stages. En ook een waar ze vertellen bij welke opleidingen je nu (bijna) geen stageplek kan vinden. Het idee is dat als je nu een studie als evenementenorganisatie gaat doet, dat je dan ook weet dat er (voorlopig) weinig werk in is. Die informatie vind je hier.

Ook is het nu makkelijker voor organisaties om een erkend leerbedrijf te worden.

Sommige scholen en ziekenhuizen zoeken zelf naar andere oplossingen. Een stage als verpleegkundestudent gaat er dan wat anders uitzien: studenten lopen bijvoorbeeld mee met een begeleidende verpleegkundige. Als er dan een tweede golf komt gaan de stagiaires samen met de begeleider naar een andere afdeling. Op een HBO-opleiding voor verpleging, is de stage zelfs afgeschaft, vanwege het tekort. Daar kunnen ze op een andere manier punten halen.

Hoewel er dus best al veel gedaan wordt vanuit de politiek vindt Noah van de mbo-jongerenorganisatie dat er niet genoeg gedaan wordt. "Ten eerste kunnen mbo's zelf meer doen," zegt hij. "Want veel studenten geven aan dat de begeleiding vanuit school niet zo goed is." Ook gaat hij zelf in gesprek met bedrijven om ze te overtuigen toch stageplekken aan te bieden. "Zonder een goede stage, krijg je ook geen goede werknemers. En wij zijn de ruggengraat van de samenleving."

Mijn sector staat er niet bij. Hoe groot is daar het tekort?

In deze interactive van het SBB kun je zien hoe groot het tekort aan stageplekken is in jouw sector en regio.

Ik loop studievertraging op, hoe zit dat met mijn geld?

Alle mbo-studenten die in de periode van augustus 2020 tot en met januari 2021 een diploma halen, krijgen begin 2021 een compensatie. Je krijgt drie maanden lesgeld terug. Als je vanaf juli, augustus of september 2020 geen recht meer hebt op een beurs, heb je ook recht op compensatie.